Giới thiệu Engage & Grow

Giới thiệu về Engage & Grow Theo kết quả điều tra về tình hình lực lượng lao động trên thế giới do Viện thăm dò dư luận lớn nhất nước Mỹ – Gallup thực hiện, chỉ có 13% lao động gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp. Hơn 87% lao động thiếu gắn kết một […]

CHƯƠNG TRÌNH SALES TEAM

CHƯƠNG TRÌNH  SALES TEAM 12 TUẦN GẮN KẾT NHÂN VIÊN VÀ XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Đội ngũ nhân viên kinh doanh là một phần rất quan trọng đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào trên thế giới. Họ là nguồn nhân lực chủ yếu mang lại doanh thu và lợi nhuận cho công […]

CREATE | CONNECT | REWARD

CREATE | CONNECT | REWARD 10 GẮN KẾT NHÂN VIÊN VÀ XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Sự hài lòng và gắn kết của nhân viên là nhân tố quan trọng quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Những nhân viên không hài lòng và gắn kết với doanh nghiệp sẽ không sẵn sàng cống […]

WOMEN LEADERSHIP DEVELOPMENT & ENGAGEMENT

WOMEN LEADERSHIP DEVELOPMENT & ENGAGEMENT 6 hoặc 12 TUẦN GẮN KẾT NHÂN VIÊN VÀ XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Những nghiên cứu về kinh tế cho thấy, phụ nữ luôn được ủng hộ đảm nhận những vị trí quản lý cấp cao trong doanh nghiệp. Sự hiện diện ngày càng gia tăng của phụ nữ […]

CHƯƠNG TRÌNH BLACK BELT

CHƯƠNG TRÌNH BLACK BELT 12 GẮN KẾT NHÂN VIÊN VÀ XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Nhân sự luôn là nhân tố quan trọng và đóng vai trò then chốt đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Lãnh đạo sẽ không thể dẫn dắt doanh nghiệp phát triển nếu không có sự phò […]

CHƯƠNG TRÌNH BLUE BELT

CHƯƠNG TRÌNH BLUE BELT 6 THÁNG GẮN KẾT NHÂN VIÊN VÀ XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Nhân viên thiếu gắn kết là tình trạng phổ biến ở hầu hết các doanh nghiệp hiện nay. Theo nghiên cứu và điều tra của Viện Gallup (Mỹ), có đến 87% lực lượng lao động toàn cầu thiếu gắn […]

Chương trình RED BELT

CHƯƠNG TRÌNH RED BELT 12 TUẦN GẮN KẾT NHÂN VIÊN VÀ XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Những nhân viên trung thành và gắn bó với doanh nghiệp thường có khả năng làm cho khách hàng trở nên trung thành hơn với doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giảm thiểu những chi phí liên quan đến tuyển […]

Chương trình huấn luyện Green Belt (6 tuần)

CHƯƠNG TRÌNH GREEN BELT 6 TUẦN GẮN KẾT NHÂN VIÊN VÀ XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Những nhân viên gắn kết với doanh nghiệp thường chủ động trong công việc, sẵn sàng cống hiến và lan tỏa tinh thần tích cực tại môi trường làm việc. Họ thường suy nghĩ tích cực và xem công […]

Hội thảo white Belt (5giờ)

CHƯƠNG TRÌNH WHITE BELT 5 GIỜ GẮN KẾT NHÂN VIÊN VÀ XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Thiếu gắn kết là tình trạng chung của tất cả mọi doanh nghiệp trên thế giới trong giai đoạn hiện nay. Trong khi đó, nhân sự là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự thành công […]