Tri ân Coach Richard Hoàng Văn Tình đã đồng hành cùng ActionCOACH CBD Firm

Văn phòng ActionCOACH CBD Firm trân trọng cám ơn Nhà Huấn luyện Richard Hoàng Văn Tình đã đồng hành cùng CBD Firm trong thời gian vừa qua.Văn phòng ActionCOACH CBD Firm kính chúc Nhà Huấn luyện Richard Hoàng Văn Tình thành công trong con đường sắp tới của mình. Nhà Huấn luyện Richard Hoàng Văn […]

actioncoach cbd firm cảm ơn coach diamond la khuê

Tri ân Coach Diamond La Khuê đã đồng hành cùng ActionCOACH CBD Firm

Văn phòng ActionCOACH CBD Firm trân trọng cám ơn Nhà Huấn luyện Diamond La Khuê đã đồng hành cùng CBD Firm trong thời gian vừa qua.Văn phòng ActionCOACH CBD Firm kính chúc Nhà Huấn luyện Diamond La Khuê thành công trong con đường sắp tới của mình. Hiện tại, Nhà Huấn luyện Diamond La Khuê […]

Coach Happy & Coach Thomas

  Quý Khách hàng kính mến,  Nhà Huấn luyện Thomas Trịnh Đặng Khánh Toàn và Nhà Huấn luyện Happy Nguyễn Xuân Phúc đã đồng hành cùng Văn phòng ActionCOACH CBD Firm trong thời gian vừa qua. Đến thời điểm hiện tại, ActionCOACH CBD Firm ngừng hợp tác với 2 Nhà Huấn luyện Thomas và Happy.  […]

Coach Ivy & Coach Danny

  Quý Khách hàng kính mến,  Nhà Huấn luyện Ivy Triệu Thị Kim Tiên, Nhà Huấn luyện Danny Nguyễn Đức Dũng đã đồng hành cùng Văn phòng ActionCOACH CBD Firm trong thời gian vừa qua. Đến thời điểm hiện tại, ActionCOACH CBD Firm ngừng hợp tác với Nhà Huấn luyện Ivy, Nhà Huấn luyện Danny.  […]