Bạn đã biết cách xác định THÀNH CÔNG cho chính mình?

Ở nghĩa cơ bản, thành công được hiểu là sự hoàn thành, đạt được một hay nhiều mục tiêu nào đó. Một cách hoa mỹ, các mục tiêu có tên là ước mơ.  Thành công có thể là một cái gì đó khác với cùng một người ở một giai đoạn khác trong cuộc đời […]

IVVM – Công thức biến giấc mơ thành sự thật

IVVM là công thức được các nhà huấn luyện doanh nghiệp ActionCOACH áp dụng cho bản thân và cho khách hàng để họ biến giấc mơ thành sự thật. IVVM là gì? IVVM là cụm từ viết tắt của: Idealize (ý tưởng hóa), Visualize (hình dung tưởng tượng), Verbalize (đưa ra tuyên ngôn) và Materialize […]

Tôi có nên bỏ việc để theo đuổi ý tưởng khởi nghiệp của mình?

Bạn có niềm đam mê kinh doanh và bạn muốn một ngày nào đó sẽ làm chủ MỘT DOANH NGHIỆP bằng ý tưởng khởi nghiệp của riêng mình? Bạn muốn tự mình kiểm soát vận mệnh và tương lai của chính mình bằng một doanh nghiệp riêng? Trên thực tế, để bắt đầu kinh doanh, […]