Planning Bootcamp 28: Chuyển hóa Đội ngũ & Hoạt động thực thi kế hoạch

Chuyển hóa Đội ngũ & Hoạt động thực thi kế hoạch là mối liên kết quyết định sự thành công của Doanh nghiệp. Planning Bootcamp là Chương trình Lập kế hoạch hành động và phát triển bản thân ActionCOACH CBD Firm lập ra dành riêng cho các Chủ doanh nghiệp và đội ngũ của mình. […]

Kick-Off Planning Bootcamp 28 – “Transform YourTeam – Chuyển hóa đội ngũ”

Chương trình được mong chờ nhất Tháng 6/2023 của ActionCOACH CBD Firm – Planning Bootcamp 28 – “Transform YourTeam – Chuyển hóa đội ngũ” đã chính thức khởi động. Chương trình Planning Bootcamp 28 – “Transform YourTeam – Chuyển hóa đội ngũ” sẽ được tổ chức trong 2 ngày 22, 23/06/2023 tại Thành phố Hồ […]

PLANNING BOOTCAMP 27 – “TRANSFORM YOURSELF – CHUYỂN HÓA BẢN THÂN”

Chương trình Planning Bootcamp đã chính thức quay trở lại với chủ đề chính của kỳ 27 “Transform YourSelf – Chuyển hóa bản thân”. Chương trình PBC 27 sẽ được tổ chức tại TP HCM trong 2 ngày 23 & 24/03/2023. Chuỗi chương trình thường niên được mong chờ nhất năm của ActionCOACH CBD Firm […]

Chương trình Planning Bootcamp 26 đã được tổ chức thành công

Chương trình Planning Bootcamp 26 với Chủ đề “Vận hành đồng bộ để thực thi xuất sắc” đã kết thúc thành công sau 03 ngày làm việc với sự tham gia của gần 200 Chủ doanh nghiệp.  Chương trình Planning Bootcamp 26 “Vận hành đồng bộ để thực thi xuất sắc” được tổ chức trong […]

Chương trình Planning Bootcamp 25 đã được tổ chức thành công

Chương trình Planning Bootcamp 25 với Chủ đề “Gắn kết đội ngũ để thực thi xuất sắc” đã kết thúc thành công sau 2 ngày làm việc với sự tham gia của gần 200 Chủ doanh nghiệp.  Chương trình Planning Bootcamp 25 “Gắn kết đội ngũ để thực thi xuất sắc” được tổ chức trong […]

Chương trình Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Ngày 27/08/2022

XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP đỂ TRƯỜNG TỒN XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ĐỂ TRƯỜNG TỒN​ “Văn hóa doanh nghiệp xơi tái chiến lược trong một bữa sáng” – Đây chính là nhận định kinh điển của Peter Drucker – chuyên gia tư vấn quản trị và được mệnh danh là “nhà sinh […]