NM – 1.000 chủ doanh nghiệp tham gia tìm hiểu về kỹ năng kinh doanh

Ngày 20/6, tại TP Hồ Chí Minh, ActionCOACH CBD Firm đã tổ chức Hội thảo ‘Xây dựng đòn bẩy: Tài chính, nhân sự – Đào tạo; Công nghệ – hệ thống; Tiếp thị – bán hàng thông qua văn hóa doanh nghiệp’, thu hút 1.000 chủ doanh nghiệp cùng các cấp quản lý tham gia. […]