DNHN – Ra mắt cộng đồng lao động trẻ “Ownership Community”

Ngày 16/6 tại TP.HCM, ActionCOACH CBD Firm ra mắt cộng đồng lao động trẻ “Ownership Community” nhằm mục đích đào tạo kỹ năng, huấn luyện và chia sẻ tư duy chủ động cho lao động Việt Nam vươn tầm thế giới. Đây là sự kiện mở ra bước ngoặt mới của ActionCOACH CBD Firm nhằm […]

DNTT – Tổ chức ra mắt Cộng đồng lao động trẻ (Ownership Community)

Ngày 16/6/2018, tại TP Hồ Chí Minh, Công ty Central Business Development (ActionCOACH CBD Firm) đã tổ chức ra mắt Cộng đồng lao động trẻ (Ownership Community). Đây là sự kiện mở ra bước ngoặt mới của ActionCOACH CBD Firm trong nỗ lực kiến tạo và hiện thực hóa ước mơ cho 1000 bạn trẻ […]

PLO – Ra mắt Cộng đồng Lao động trẻ – Ownership Community

(PLO) – Ngày 16/6/2018 tại TP.HCM, Công ty Central Business Development (ActionCOACH CBD Firm) đã tổ chức sự kiện ra mắt Cộng đồng Lao động trẻ – Ownership Community. Đây là sự kiện mở ra bước ngoặt mới của ActionCOACH CBD Firm trong nỗ lực kiến tạo và hiện thực hóa ước mơ cho 1.000 bạn […]

DP – Ra mắt cộng đồng lao động trẻ “Ownership Community” tại TPHCM

ActionCOACH CBD Firm vừa ra mắt cộng đồng lao động trẻ “Ownership Community” nhằm nỗ lực kiến tạo, hiện thực hóa ước mơ cho 1.000 bạn trẻ đang làm việc tại các doanh nghiệp và các bạn sinh viên năm cuối đến từ các trường đại học trên địa bàn TPHCM. Bà Vivian Văn Thái […]

TTDT – Ra mắt cộng đồng lao động trẻ – Ownership Community

Ngày 16/6, tại TPHCM, Công ty Central Business Development (ActionCOACH CBD Firm) đã tổ chức sự kiện ra mắt Cộng đồng lao động trẻ – Ownership Community. Đây là sự kiện mở ra bước ngoặt mới của ActionCOACH CBD Firm trong nỗ lực kiến tạo và hiện thực hóa ước mơ cho 1.000 bạn trẻ […]

TTGDO – Ra mắt cộng đồng lao động trẻ “Ownership Community”

TTGĐ – Sáng ngày 16/6, tại TP.HCM, ActionCOACH CBD Firm vừa ra mắt cộng đồng lao động trẻ “Ownership Community” với nỗ lực kiến tạo, hiện thực hóa ước mơ cho 1.000 bạn trẻ đang làm việc tại các doanh nghiệp và các bạn sinh viên năm cuối đến từ các trường đại học trên […]