Đội Ngũ Nhà Huấn Luyện

ANNA NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG

LEO VÕ THÁI LÂM

KAKA LÊ NGỌC ĐĂNG

TAMY LÊ THỊ NGỌC THẢO

THEO VŨ BÁ THẾ

TONY THÁI SƠN

RITA TÔ QUÝ NGỌC CHÂU

EMMY LÊ THỊ HẢI

VOVA LÊ VIỆT CHUẨN

RICHARD HOÀNG VĂN TÌNH