Hiện tại ActionCOACH CBD Firm triển khai các gói Huấn luyện chuyên sâu:

  1. Huấn luyện chuyên sâu gói Start-upĐây là chương trình huấn luyện chuyên sâu được thiết kế theo hình thức Coaching 1:1 (1 Chủ doanh nghiệp – 1 COACH).Đối tượng phù hợp với chương trình START – UP: + Chủ doanh nghiệp là người bỏ vốn, đang điều hành doanh nghiệp, đã thành lập công ty và đã vận hành từ 1 – 5 năm, dưới 10 nhân sự.

    + Chủ doanh nghiệp mới khởi nghiệp và mong muốn học được phương pháp để xây dựng doanh nghiệp thành công, bảo đảm không phá sản và không mất số tiền mình đã đầu tư vào doanh nghiệp.

  2. Huấn luyện chuyên sâu gói Step-upĐây là chương trình huấn luyện chuyên sâu được thiết kế theo hình thức Coaching 1:1 dành cho Công ty có từ 2 – 3 người góp vốn và đang trực tiếp điều hành doanh nghiệp làm việc trực tiếp với nhà huấn luyện.Đối tượng phù hợp với chương trình STEP – UP:+ Doanh nghiệp góp vốn đã vận hành 3 – 10 năm.
  3. Huấn luyện chuyên sâu gói Power-UpĐây là chương trình huấn luyện chuyên sâu được thiết kế dành cho chủ Doanh nghiệp đang điều hành doanh nghiệp của mình và đội ngũ từ 2 – 4 người (các nhân sự đang chịu trách nhiệm về các mảng kinh doanh, marketing, tài chính, nhân sự hoặc vận hành doanh nghiệp).Đối tượng phù hợp với chương trình POWER – UP: Doanh nghiệp đã hoạt động trên 5 năm, nhân sự từ 15 người trở lên và đã bắt đầu hình thành các phòng ban.
  4. Huấn luyện chuyên sâu gói FreedomĐây là chương trình huấn luyện chuyên sâu được thiết kế dành cho những chủ doanh nghiệp mong muốn chuyển giao công ty cho thế hệ kế tiếp, thoát khỏi việc vận hành doanh nghiệp, dành thời gian làm những việc họ yêu thích hoặc nhân bản doanh nghiệp mà doanh nghiệp vẫn vận hành hiệu quả bảo đảm lợi nhuận cho nhà đầu tư.Đối tượng: + Doanh nghiệp đã vận hành doanh nghiệp trên 10 năm.

    + Doanh nghiệp đã hình thành các phòng ban.

    Thời lượng: chủ doanh nghiệp sẽ thống nhất với nhà huấn luyện (Business COACH) thời lượng để huấn luyện trong 1 tháng dựa vào số lượng người tham gia huấn luyện.

Tầm nhìn của ActionCOACH là “Tạo ra một thế giới thịnh vượng thông qua hoạt động tái đào tạo doanh nghiệp.”

Chúng tôi huấn luyện đội ngũ nhân viên, khách hàng và những đối tác mà chúng tôi thấy phù hợp trong một môi trường học tập thoải mái và vui vẻ. Chúng tôi luôn chủ động hướng dẫn học viên là chủ doanh nghiệp trên toàn thế giới tiếp cận với các phương pháp marketing và phát triển doanh nghiệp bằng cách sử dụng file ghi âm, video, CD và thông qua workbooks, hội thảo hay seminar.

Với việc sử dụng các phương pháp đào tạo tiên tiến và hiệu quả nhất, các sản phẩm và dịch vụ của ActionCOACH đều hướng đến chất lượng cao nhất cho quý khách hàng nhằm thúc đẩy doanh thu, gia tăng lợi nhuận, xây dựng đội ngũ vững mạnh và đưa doanh nghiệp lên một tầm cao mới.