“Tạo ra sự khác biệt đỉnh cao cho Doanh Nghiệp”

 

Huấn luyện chuyên sâu Freedom là chương trình dành riêng cho CHỦ DOANH NGHIỆP & CẤP QUẢN LÝ mong muốn chuyển giao công ty cho thế hệ kế tiếp, thoát khỏi việc vận hành doanh nghiệp, dành thời gian làm những việc họ yêu thích hoặc nhân bản doanh nghiệp mà doanh nghiệp vẫn vận hành hiệu quả bảo đảm lợi nhuận cho nhà đầu tư.

 

Đối tượng phù hợp với Huấn luyện chuyên sâu FREEDOM:

Doanh nghiệp đã vận hành trên 10 năm.

  • Các Giám đốc Chi nhánh cùng tham gia huấn luyện.
  • Tập đoàn có nhiều Công ty, Giám đốc các công ty cùng tham gia huấn luyện.

Thời lượng:

  • Chủ doanh nghiệp sẽ thống nhất với nhà huấn luyện (Business COACH) số lượng người tham gia huấn luyện.
  • Thời lượng tham gia: 04 lần/tháng, 90 phút/lần.
 
 
ĐĂNG KÝ ĐẶT LỊCH HẸN 1 GIỜ MIỄN PHÍ CÙNG NHÀ HUẤN LUYỆN