“Phát triển đột phá Doanh Nghiệp”

 

Huấn luyện chuyên sâu Start-up là chương trình dành cho CHỦ DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP CÔNG TY và muốn phát triển nhanh, bền vững và đảm bảo tồn tạo trên thương trường.

 

Đối tượng phù hợp với Huấn luyện chuyên sâu START-UP:

Chủ doanh nghiệp là người bỏ vốn, đang điều hành doanh nghiệp, đã thành lập công ty và đã vận hành từ 1 – 5 năm, dưới 10 nhân sự.

Chủ doanh nghiệp mới khởi nghiệp và mong muốn học được phương pháp để xây dựng doanh nghiệp thành công, bảo đảm không phá sản và không mất số tiền mình đã đầu tư vào doanh nghiệp.

Quyền lợi khách hàng:

  • Số người tham gia huấn luyện: 01 người tham dự.
  • Thời gian huấn luyện: tuần 1, 3 hoặc tuần 2, 4 của tháng (60 phút/buổi).
  • Hình thức tham gia: Online hoặc Offline.
  • Ngoài giờ huấn luyện (Coaching), nếu có câu hỏi thắc mắc khách hàng sẽ được nhà huấn luyện (Business COACH) phản hồi sau 24h từ lúc nhận được câu hỏi (ngày làm việc).
  • Được tặng miễn phí bài test DISC.
  • Được tham dự chương trình huấn luyện Planning BootCamp của CBD Firm miễn phí phí đào tạo (Chỉ chia sẻ phí ăn uống, di chuyển, tài liệu…). 
  • Được tham gia các chương trình chăm sóc khách hàng của ActionCOACH CBD Firm, mỗi tháng/ngày.
  • Được tham gia Cộng đồng addingZEROS để xây dựng nguồn cơ hội kinh doanh tự động, liên tục.