1.    DISC & Motivator

Khóa huấn luyện DISC & Motivator dành cho chủ doanh nghiệp muốn biết chính mình và nhân viên của mình có phong cách hành vi là gì để phát huy sở trường, tăng hiệu quả về thời gian/tài chính/ phát triển bản thân và sự nghiệp
Hình ảnh DISC
Thông tin khóa tiếp theo
Vui lòng click vào đây để đăng ký tham dự chương trình

2.    Sale PRO – Kỹ năng Bán hàng cao cấp

Dành co tất cả mọi người muốn bán sản phẩm, ý tưởng, tuyển dụng, tìm nhà đầu tư một cách hiệu quả
Hình ảnh minh họa
Thông tin khóa tiếp theo
Vui lòng click vào đây để đăng ký tham dự chương trình

3.    Team RICH – Coaching For Engagement

Dành cho chủ doanh nghiệp muốn cho cấp quản lý của mình có kỹ năng huấn luyện và đào tạo nhân viên phát triển đội ngũ để hoàn thành công việc được giao một cách hoàn hảo
Hình ảnh minh họa
Thông tin khóa tiếp theo
Vui lòng click vào đây để đăng ký tham dự chương trình

4.    Team RICH – Present Skill

Dành cho chủ doanh nghiệp muốn chính mình hoặc cấp quản lý của mình có kỹ năng lãnh đạo, soạn giáo trình và tạo động lực cho người khác để giới thiệu công ty với khách hàng
Hình ảnh minh họa
Thông tin khóa tiếp theo
Vui lòng click vào đây để đăng ký tham dự chương trình

5.    Planning BootCamp – GrowthCLUB

Dành cho Chủ doanh nghiệp và cấp quản lý dành 100% thời gian để lập kế hoạch cho chi tiết mỗi quý cần phải làm gì, đo lường và kiểm soát cái gì để hoàn thành mục tiêu đã dẫn bạn đến thành công của năm
Hình ảnh minh họa
Thông tin khóa tiếp theo
Vui lòng click vào đây để đăng ký tham dự chương trình

6.    Leverge Game

Dành cho chủ doanh nghiệp muốn trải nghiệm các chiến lược để tạo doanh thu cho doanh nghiệp, những đòn bẩy để tăng tỉ suất lợi nhuận của doanh nghiệp. Đặc biệt, đội thắng cuộc có cơ hội dành phần thưởng để làm từ thiện cùng với ActionCOACH CBD Firm
Hình ảnh minh họa
Thông tin khóa tiếp theo
Vui lòng click vào đây để đăng ký tham dự chương trình

7.    Đào tạo Nhân sự – TeamRICH

Giúp doanh nghiệp và phòng Nhân sự xây dựng được lộ trình đào tạo để phát triển nhân viên thành nhân tài phục vụ cho chiến lược kinh doanh dài hạn của công ty
Hình ảnh minh họa
Thông tin khóa tiếp theo
Vui lòng click vào đây để đăng ký tham dự chương trình

8.    Đánh giá hiệu quả Nhân viên – TeamRICH

Giúp chủ doanh nghiệp và cấp quản lý xây dựng phương pháp đánh giá hiệu quả nhân viên, giúp nhân viên cải thiện mỗi ngày giỏi hơn, giúp cho chủ doanh nghiệp và nhân viên cảm thấy có động lực với thu nhập mỗi tháng.
Huấn luyện kiến thức sản phẩm, huấn luyện nhân viên nội bộ, giúp doanh nghiệp gia tăng doanh thu, lợi nhuận
Hình ảnh minh họa
Thông tin khóa tiếp theo
Vui lòng click vào đây để đăng ký tham dự chương trình

9.     Tuyển dụng Nhân sự phù hợp

Giúp cho chủ doanh nghiệp và phòng nhân sự xây dựng được bản mô tả công việc, KPIs, quy trình tuyển dụng, phương pháp phỏng vấn để chọn được nhân tài phù hợp với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp
Hình ảnh minh họa
Thông tin khóa tiếp theo
Vui lòng click vào đây để đăng ký tham dự chương trình
10.    Employee Engagement

Giúp chủ doanh nghiệp và Ban giám đốc xây dụng chiến lược cho nhân sự dài hạn để biến đội ngũ nhân sự thành một đội ngũ đồng cam kết, nhiệt huyết và làm việc hết mình với công ty. Từ đó giúp doanh nghiệp gia tăng lợi nhuận và phát triển doanh nghiệp một cách mạnh mẽ.
Khóa huấn luyện diễn ra trong 3 ngày với chi phí 799 USD/3 ngày
Hình ảnh minh họa
Thông tin khóa tiếp theo
Vui lòng click vào đây để đăng ký tham dự chương trình

Tầm nhìn của chúng tôi là “Tạo ra một thế giới thịnh vượng thông qua hoạt động tái đào tạo doanh nghiệp.”

Chúng tôi huấn luyện đội ngũ nhân viên, khách hàng và những đối tác mà chúng tôi thấy phù hợp trong một môi trường học tập thoải mái và vui vẻ. Chúng tôi luôn chủ động hướng dẫn học viên là chủ doanh nghiệp trên toàn thế giới tiếp cận với các phương pháp marketing và phát triển doanh nghiệp bằng cách sử dụng file ghi âm, video, CD và thông qua workbooks, hội thảo hay seminar.

Với việc sử dụng các phương pháp đào tạo tiên tiến và hiệu quả nhất, các sản phẩm và dịch vụ của ActionCOACH đều hướng đến chất lượng cao nhất cho quý khách hàng nhằm thúc đẩy doanh thu, gia tăng lợi nhuận, xây dựng đội ngũ vững mạnh và đưa doanh nghiệp lên một tầm cao mới.