Chiến lược kinh doanh là gì?

Khi bạn được hỏi “Chiến lược kinh doanh là gì?” thì bạn nên biết rằng đó là một kế hoạch, quyết định, lựa chọn hoặc thậm chí là một hướng dẫn được sử dụng để mang lại lợi ích cho công ty. Lợi ích của chiến lược kinh doanh thường được đo lường theo sự thành công, lợi nhuận, mức độ phổ biến và/hoặc mức độ tăng trưởng. Đây chính là ý nghĩa chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp hiện nay.

Chiến lược kinh doanh là gì ?

1. Điều cần biết về Chiến lược kinh doanh

Chiến lược kinh doanh thì không phải dễ dàng để xây dựng và thực hiện tốt. Để thực hiện đạt kết quả tích cực, các chiến lược kinh doanh phải được chuẩn bị kỹ lưỡng và được xác định một cách rõ ràng. Chủ doanh nghiệp nên có một ý tưởng rõ ràng về kết quả sẽ như thế nào và không có sự nghi ngờ gì về những gì muốn thực hiện. Tương tự, chủ doanh nghiệp phải hiểu rằng một chiến lược mơ hồ hoặc không rõ ràng có thể gây thiệt hại cho doanh nghiệp mình.

Tất cả các doanh nghiệp thành công sử dụng các chiến lược được đánh giá lại liên tục khi chúng được thực hiện và phát triển cùng với cơ sở khách hàng. Mặc dù rất đa dạng các chiến lược kinh doanh cũng như những thách thức mà chủ doanh nghiệp phải đối mặt nhưng nhìn chung chúng được xếp vào hai loại khác nhau. Tùy thuộc vào những gì doanh nghiệp của bạn cần tại một thời điểm, bạn có thể quyết định lựa chọn phương pháp nào là tốt hơn.

2. Hai loại chiến lược kinh doanh kinh điển

Bạn có thể phân chia hầu hết các chiến lược kinh doanh thành hai loại: chiến lược kinh doanh thực tế và chiến lược kinh doanh lý thuyết.

– Chiến lược lý thuyết

Chiến lược lý thuyết là những chiến lược mà bạn đưa ra các ý tưởng, giải pháp tập trung vào một vấn đề. Những điều này vẫn chưa được thực hiện và có thể bao gồm một loạt các kịch bản khác nhau. Các chiến lược lý thuyết là phương pháp tuyệt vời để xác định cách tốt nhất đối mặt với các vấn đề khác nhau, nhưng bản thân chúng là không hữu dụng. Lý tưởng nhất, mạnh nhất trong số các chiến lược này sẽ được chọn để thực hiện, tại thời điểm đó nó sẽ trở nên thiết thực.

Một chiến lược kinh doanh có thể là bất cứ điều gì bạn muốn nó trở thành. Nhưng hãy nhớ rằng: không có cách tiếp cận nào có cùng “một kích cỡ phù hợp cho tất cả các doanh nghiệp”. Các chiến lược nên tiếp tục thay đổi và phát triển với doanh nghiệp của bạn đồng thời phản chiếu sứ mệnh và mục tiêu cốt lõi mà bạn muốn đạt được. Nếu một chiến lược thành công trước đó ngừng hoạt động, hãy đưa ra một chiến lược mới để doanh nghiệp của bạn sẽ tiếp tục phát triển và thịnh vượng.

Hai loại chiến lược kinh doanh kinh điển

– Chiến lược thực tế

Để chuyển từ chiến lược lý thuyết sang chiến lược thực tế thì chúng ta cần phải có một tầm nhìn rõ ràng và một ý chí sắt đá. Khi toàn bộ trọng tâm của bạn được đặt vào thực hiện một chiến lược duy nhất, cơ hội thành công sẽ lớn hơn rất nhiều.

Điều này đặc biệt đúng nếu bạn đã thử thách doanh nghiệp của mình bằng việc phân tích và đánh giá các chiến lược khi đang thực hiện nó, cùng với các sửa đổi và thay đổi theo các mục tiêu đã đặt ra.

Loại hiểu biết này có thể được sử dụng như một công cụ sẽ giúp bạn xác định và cải thiện các lĩnh vực kinh doanh cần làm. Lợi nhuận sẽ được tối đa hóa, dòng tiền sẽ suôn sẻ và mạnh mẽ hơn, các nguồn lực có thể được sử dụng một cách hiệu quả hơn và năng suất của nhân viên sẽ được cải thiện.

Một hiệu quả khác đáng hoan nghênh của những thay đổi tích cực này là nhận thức của khách hàng về doanh nghiệp của bạn sẽ được cải thiện. Khi một doanh nghiệp được điều hành hiệu quả, khách hàng của bạn sẽ chú ý đến thực tế đó! Là chủ doanh nghiệp, bạn có thể dễ dàng nhận ra được ý nghĩa chiến lược kinh doanh từ những hiệu quả thực tế.

————

– Kathy Lê –

ActionCOACH CBD’s Marketing Team