Chủ doanh nghiệp đang bận rộn vì điều gì?

Mỗi ngày chủ doanh nghiệp có những thách thức khác nhau. Bản thân mỗi người cần phải tự sắp xếp, xác định những nhiệm vụ nào là khẩn cấp và những nhiệm vụ nào có thể thực hiện sau. Dựa vào đó, bạn xây dựng danh sách các công việc, nhiệm vụ dựa trên mức độ quan trọng, quỹ thời gian cần thiết hoặc dựa trên các cơ sở có liên quan. Từ đó, bạn mới có thể làm việc một cách hiệu quả.

Là chủ doanh nghiệp, bạn cảm thấy bản thân luôn bận rộn, không có thời gian dành cho gia đình. Vậy lý do khiến bạn bộn rộn là gì?

1. Làm việc của nhân viên

Công việc của bạn tăng lên, bạn bàn giao công việc cho nhân viên nhưng lại cảm thấy không an tâm và lo sợ, vì thế bạn ‘đảm nhận’ hầu hết việc thực hiện các công việc. Nghịch lý ở đây là bạn thuê nhân viên để giải quyết khi khối lượng công việc tăng lên nhưng bạn lại làm tất cả và trả lương cho họ. Khi đó, bạn cũng cảm thấy bản thân thật bận rộn, không thể giải quyết hết công việc. Nếu bạn là chủ một doanh nghiệp lớn, 24 giờ mỗi ngày có đủ để bạn giải quyết công việc của công ty?

Chủ doanh nghiệp là người lãnh đạo, không phải là người làm việc thay nhân viên. Hình minh họa: Internet

2. Không biết quản trị thời gian

Một trong những điều đáng ngại nhất của nhiều chủ doanh nghiệp là không biết quản lý thời gian của mình. Điều này làm giảm hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như cản trở bước tiến của chính doanh nghiệp mình.

Mỗi người đều có 24 giờ trong ngày như nhau nhưng tại sao lại có những chủ doanh nghiệp thành công, có thời gian ‘vi vu’ đây đó nhưng cũng không ít người luôn ‘tối mày tối mặt’ nhưng vẫn thấy không có đủ thời gian và kết quả cũng không khả quan. “Người chiến thắng” là những người biết làm chủ và sử dụng thời gian hiệu quả.

Xem thêm: Đừng đổ lỗi cho thời gian

3. Không sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc

Thời gian một ngày nên được phân chia như sau:

60% thời gian: dành cho các công việc KHẨN CẤPQUAN TRỌNG.

20% thời gian: dành cho công việc KHÔNG KHẨN CẤP nhưng QUAN TRỌNG.

10% dành thời gian để giải quyết việc KHẨN CẤPKHÔNG QUAN TRỌNG.

10% còn lại làm những việc KHÔNG KHẨN CẤPKHÔNG QUAN TRỌNG.

 

Mỗi ngày chủ doanh nghiệp có những thách thức khác nhau. Bản thân mỗi người cần phải tự sắp xếp, xác định những nhiệm vụ nào là khẩn cấp và những nhiệm vụ nào có thể thực hiện sau. Dựa vào đó, bạn xây dựng danh sách các công việc, nhiệm vụ dựa trên mức độ quan trọng, quỹ thời gian cần thiết hoặc dựa trên các cơ sở có liên quan. Từ đó, bạn mới có thể làm việc một cách hiệu quả.

Chuẩn bị bước sang Quý 4, bạn đã có kế hoạch cho công ty của mình chưa? Hay bạn có đang gặp khó khăn trong việc lập kế hoạch? Hãy tham gia LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH cùng ActionCOACH CBD Firm để giải quyết tất cả các vấn đề đang xảy ra trong doanh nghiệp của mình.

– Kathy Lê –

ActionCOACH CBD’s Marketing Team