LÀM THẾ NÀO ĐỂ THÚC ĐẨY 50 NHÂN SỰ CỦA CHÚNG TA GẮN KẾT & CAM KẾT ?
Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam đạt mức 3,79 điểm (trong thang điểm 10), xếp hạng thứ 11 trong số 12 quốc gia được khảo sát tại châu Á. Đánh giá này cũng cho biết chất lượng nhân lực nước ta yếu về khả năng làm việc độc lập và gắn kết đội nhóm, thiếu năng động và sáng tạo, tác phong làm việc chưa chuyên nghiệp.

SỰ KHÁC BIỆT GIỮ NHÂN VIÊN GẮN KẾT & THIẾU GẮN KẾT LÀ GÌ ?
Với chương trình Red Belt 12 chìa khóa của Engage&Grow huấn luyện đội ngũ nhân sự trong vòng 12 tuần để đạt được sự gắn kết và phát triển từng cá nhân đến doanh nghiệp.

ActionCOACH CBD Firm
Lầu 2, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM
Tel: 08.7300 9300 – Email: info@actioncoachcbd.com – Website: www.actioncoachcbd.com