Kế hoạch hành động 90 ngày được xem là kế hoạch quan trọng đối với việc thực thi mục tiêu 1 năm, 3-5 năm hay dài hạn hơn. Thử tưởng tượng, nếu kế hoạch quý không hoàn thành, làm thế nào doanh nghiệp hoàn thành được kế hoạch năm hay xa hơn là thực hiện được tầm nhìn? Đúc kết từ việc quan sát khách hàng tham gia lập kế hoạch Planning Bootcamp suốt 13 kỳ, chúng tôi nhận thấy chủ doanh nghiệp gặp những khó khăn dưới đây.

 1. Chưa có thói quen lập Kế hoạch theo quý
 2. Thiết lập mục tiêu/kế hoạch năm xong thì cất vào tủ và không thực hiện theo kế hoạch
 3. Triển khai từ mục tiêu ra kế hoạch không được, đặc biệt là từ năm xuống quý, xuống tháng và xuống tuần
 4. Đặt quá nhiều mục tiêu trong thời gian ngắn nhưng trong dài hạn thì lại không tận dụng, làm không nổi nên vỡ kế hoạch
 5. Không dự liệu được thời gian của các công việc liên tiếp nhau giúp hoàn thành mục tiêu, nên thực tế khác xa kế hoạch
 6. Không có kế hoạch để WORK ON (những việc phát triển doanh nghiệp) mà thường chỉ quan tâm đến WORK IN (những việc hàng ngày)

ActionCOACH CBD Firm gợi ý nhanh một vài giải pháp mà ngay trong Quý I/2020, các chủ doanh nghiệp có thể thực hiện ngay để nâng cao năng lực thực thi của đội ngũ, làm việc theo kế hoạch để tránh hỗn loạn xảy ra trong doanh nghiệp. 

 1. Đăng ký ngay chương trình lập kế hoạch 90 tiếp theo để hình thành thói quen lập & làm theo kế hoạch
 2. Không xả hơi sau khi lập xong kế hoạch, việc lập kế hoạch mới chỉ là bắt đầu. Chiến lược/chiến thuật hay nhưng năng lực thực thi kém thì vẫn “vỡ kế hoạch như thường”.
 3. Khám phá chìa khóa nâng cao năng lực thực thi của đội ngũ tại chuyên đề OGSM mà Nhà huấn luyện Leo Võ Thái Lâm sẽ chia sẻ.
 4. Tuân thủ việc tham dự 100% chương trình PBC 14, bám chặt lấy Business Coach của mình để cho ra một bản kế hoạch S.M.A.R.T.Y để dễ thực hiện
 5. Tuân thủ nguyên tắc lập kế hoạch S.S.A.R.T.Y có T – Time Frame là thời gian hoàn thành cụ thể
 6. Hãy phân bổ thời gian hợp lý, trả lại cho nhân viên những công việc của họ, hãy giao việc – hỗ trợ – tin tưởng, có thể chịu rủi ro chung. Phát huy sức mạnh của 6 chìa khóa để có một Winning Team.

Planning BootCamp (PBC) là chương trình huấn luyện LẬP KẾ HOẠCH hành động & phát triển bản thân dành cho Chủ Doanh nghiệp được tổ chức định kỳ 03 tháng/01 lần nhằm giúp các Chủ Doanh nghiệp đánh giá lại kết quả đã đạt được trong kế hoạch dài hạn của mình trong 90 ngày qua và những việc cần thực hiện trong 90 ngày tới để đưa doanh nghiệp tiến tới mục tiêu dài hạn.

ActionCOACH CBD Firm không ngừng nâng cấp & đổi mới nội dung chương trình nhằm đem đến những trải nghiệm tuyệt vời (WOW) cho các chủ doanh nghiệp và đội ngũ khi tham dự chương trình huấn luyện Planning Bootcamp.

ActionCOACH CBD Firm