Tỷ phú Warren Buffett từng nói: “Nếu muốn đi thật nhanh thì đi một mình. Nếu muốn đi thật xa hãy đi cùng nhau” (If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together). Câu nói này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh đầy thách thức và khó khăn hiện nay, đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải hợp tác với nhau để tận dụng được sức mạnh lẫn nhau cùng ổn định, vượt qua khó khăn và sẵn sàng đón đầu cơ hội khi khủng hoảng qua đi. 

Với mục tiêu tăng doanh thu và lợi nhuận cho Cộng đồng khách hàng của CBD Firm, CBD Firm đã thành lập Cộng đồng Adding Zeros hoạt động theo mô hình của BNI để tạo ra môi trường kết nối kinh doanh cho chính những khách hàng của CBD Firm. Ngày 18/07/2020 vừa qua, CBD Firm đã chính thức ra mắt Cộng đồng Adding Zeros Network với chapter đầu tiên tên gọi COMMITMENT hoạt động dưới hình thức sử dụng công cụ của tổ chức BNI với các tiêu chí:

* Tầm nhìn Giúp các doanh nghiệp tăng thêm 1 số 0 mỗi năm để trở thành một cộng đồng thịnh vượng” 

* Sứ mệnh

 • Tin vào bản thân mình.
 • Tin tưởng vào đồng đội.
 • Giao tiếp tích cực tạo động lực cho đồng đội.
 • Tạo ra một cộng đồng thịnh vượng.

* Mục tiêu của Cộng đồng:

 • Xây dựng cộng đồng thương mại toàn cầu

(Tăng cường các hoạt động kết nối kinh doanh trong nước, đẩy mạnh xúc tiến thương mại quốc tế và nắm bắt xu thế hội nhập toàn cầu) 

 • Trang web thương mại điện tử 

(Trao đổi hàng hóa, giảm hàng tồn kho, tăng tỷ suất lợi nhuận)

 • Thành lập Quỹ tài trợ học phí cho học sinh nghèo học giỏi được vào Đại học 

(Nhằm mục đích tạo ra nguồn lao động trí thức, thái độ tích cực, tài năng phù hợp để cung cấp lao động part time, full time cho chính cộng đồng của mình)

* Lợi ích khi tham gia Cộng đồng:

 1. Luyện kỹ năng Leadership mỗi tuần.
 2. Tạo ra nguồn cơ hội kinh doanh.
 3. Xây dựng các mối quan hệ sâu rộng hỗ trợ nhau phát triển Marketing cho doanh nghiệp.
 4. Tạo cộng đồng doanh nhân chuyên nghiệp.
 5. Được Coaching, training và học tập lẫn nhau hàng tuần, tháng, quý, năm.
 6. Được lập kế hoạch phát triển cộng đồng cùng nhau với sự hướng dẫn của Coach.

 

Tỷ phú Warren Buffett từng nói: “Nếu muốn đi thật nhanh thì đi một mình. Nếu muốn đi thật xa hãy đi cùng nhau” (If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together). Câu nói này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh đầy thách thức và khó khăn hiện nay, đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải hợp tác với nhau để tận dụng được sức mạnh lẫn nhau cùng ổn định, vượt qua khó khăn và sẵn sàng đón đầu cơ hội khi khủng hoảng qua đi. 

Với mục tiêu tăng doanh thu và lợi nhuận cho Cộng đồng khách hàng của CBD Firm, CBD Firm đã thành lập Cộng đồng Adding Zeros hoạt động theo mô hình của BNI để tạo ra môi trường kết nối kinh doanh cho chính những khách hàng của CBD Firm. Ngày 18/07/2020 vừa qua, CBD Firm đã chính thức ra mắt Cộng đồng Adding Zeros Network với chapter đầu tiên tên gọi COMMITMENT hoạt động dưới hình thức sử dụng công cụ của tổ chức BNI với các tiêu chí:

 • Tầm nhìn Giúp các doanh nghiệp tăng thêm 1 số 0 mỗi năm để trở thành một cộng đồng thịnh vượng” 
 • Sứ mệnh
 • Tin vào bản thân mình.
 • Tin tưởng vào đồng đội.
 • Giao tiếp tích cực tạo động lực cho đồng đội.
 • Tạo ra một cộng đồng thịnh vượng.
 • Mục tiêu của Cộng đồng:
 • Xây dựng cộng đồng thương mại toàn cầu

(Tăng cường các hoạt động kết nối kinh doanh trong nước, đẩy mạnh xúc tiến thương mại quốc tế và nắm bắt xu thế hội nhập toàn cầu) 

 • Trang web thương mại điện tử 

(Trao đổi hàng hóa, giảm hàng tồn kho, tăng tỷ suất lợi nhuận)

 • Thành lập Quỹ tài trợ học phí cho học sinh nghèo học giỏi được vào Đại học 

(Nhằm mục đích tạo ra nguồn lao động trí thức, thái độ tích cực, tài năng phù hợp để cung cấp lao động part time, full time cho chính cộng đồng của mình)

 • Lợi ích khi tham gia Cộng đồng:
  1. Luyện kỹ năng Leadership mỗi tuần.
 1. Tạo ra nguồn cơ hội kinh doanh.
  3. Xây dựng các mối quan hệ sâu rộng hỗ trợ nhau phát triển Marketing cho doanh nghiệp.
  4. Tạo cộng đồng doanh nhân chuyên nghiệp.
  5. Được Coaching, training và học tập lẫn nhau hàng tuần, tháng, quý, năm.
  6. Được lập kế hoạch phát triển cộng đồng cùng nhau với sự hướng dẫn của Coach.