Trong ngày 26/11/2020, Sự kiện Shark Tank Forum 2020 “ĐỊNH NGHĨA LẠI TƯƠNG LAI – REDEFINING OUR FUTURE” đã tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh. Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham dự của các Tập đoàn, chuyên gia và Nhà đầu tư của Shark Tank Việt Nam, cùng 1000 Startup & Doanh nghiệp.

Văn phòng ActionCOACH CBD Firm tham dự Chương trình Shark Tank Forum 2020 để giới thiệu về các Chương trình Huấn luyện đang diễn ra tại CBD Firm. Các Chủ Doanh nghiệp rất quan tâm đến những Chương trình Huấn luyện tại CBD Firm. 

Trong Hội thảo các Shark khẳng định: Startup đốt tiền là công việc chính và thất bại là chuyện thường ngày của họ, các Shark đều nói 90% Startup sẽ phá sản.

ActionCOACH CBD Firm cam kết Startup mà được Nhà huấn luyện doanh nghiệp của CBD firm chọn Coaching sẽ nằm trong nhóm 10% còn lại để thành công. Năm 2021 Văn phòng ActionCOACH CBD Firm sẽ triển khai nhiều chương trình để đồng hành cùng các Chủ Doanh nghiệp khởi nghiệp (Startup).