Với mục tiêu giúp các Doanh nghiệp “miễn dịch” với những tác động từ #COVID và bứt phá mạnh mẽ sau dịch, Văn phòng ActionCOACH CBD Firm sẽ tổ chức chương trình đặc biệt: “10 CÔNG THỨC CHIẾN THẮNG DÀNH CHO CHỦ DOANH NGHIỆP MÙA #COVID”.

Đây là chương trình đặc biệt giúp các chủ doanh nghiệp có được những chiến lược kịp thời ứng biến với khủng hoảng thông qua sự chia sẻ của các Nhà huấn luyện doanh nghiệp hàng đầu của CBD Firm về 10 công thức:

– Công thức 1: Cách thức giao tiếp để vượt khủng hoảng

– Công thức 2: Vực dậy tinh thần như lúc khởi nghiệp

– Công thức 3: Thay đổi cơ cấu Doanh nghiệp để bứt phá sau khủng hoảng

– Công thức 4: Làm việc online có phải là yếu tố quyết định để vượt khủng hoảng?

– Công thức 5: Kiểm soát dòng tiền trong thời khủng hoảng

– Công thức 6: Giải pháp nào cho các hoạt động quảng cáo trong mùa khủng hoảng?

– Công thức 7: Bán hàng bằng sự đồng cảm

– Công thức 8: Chiến lược để giữ chân khách hàng

– Công thức 9: Tối đa năng lực nhân sự trong khủng hoảng

– Công thức 10: Xây dựng kế hoạch 90 ngày

 

05 Lý do để Chủ Doanh nghiệp tham dự Chương trình

➥ỨNG BIẾN KỊP THỜI với tình hình dịch bệnh khó lường của #COVID trong giai đoạn hiện nay.

➥Chủ doanh nghiệp sẽ học hỏi những chiến lược, công cụ, phương pháp và tích lũy kiến thức để giúp Doanh nghiệp TỒN TẠI và PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ hơn sau đại dịch.

➥Việc tuân thủ các chiến lược giúp Chủ doanh nghiệp XÂY DỰNG NỀN TẢNG VỮNG CHẮC để duy trì sự thành công trong hiện tại và tương lai.

➥ Chương trình được tổ chức hoàn toàn miễn phí với hình thức ONLINE.

➥ Được gặp gỡ các COACH hàng đầu thế giới của ActionCOACH CBD FIRM.

 

Thông tin chương trình 

10 CÔNG THỨC CHIẾN THẮNG DÀNH CHO CHỦ DOANH NGHIỆP MÙA #COVID

– Thời gian: 08:30 – 17:00 Thứ năm (03/06/2021)

– Hình thức: Online qua Zoom

– Đối tượng tham dự:

• Chủ Doanh nghiệp.

• Doanh nhân.

• Giám đốc điều hành.

– Hotline: 1800 8087 (phím 1)

– Tìm hiểu thêm và đăng ký tại link: http://bit.ly/VACXIN2021

Oriana – ActionCOACH CBD Firm