Trong ngày 25/9/2021 vừa qua, CBD Firm đã tổ chức thành công chương trình DISC & MOTIVATORS – THẤU HIỂU BẢN THÂN – LỰA CHỌN CUỘC ĐỜI với sự tập trung 100% của hơn 300 Anh/Chị khách mời, các nhà Huấn luyện Doanh nghiệp CBD và đội ngũ nhân viên của CBD Firm. 

Xuyên suốt chương trình, Coach Theo Vũ Bá Thế trình bày về DISC & MOTIVATORS để giúp khách tham dự có kiến thức về DISC & MOTIVATORS và nhận diện được các phong cách hành vi của chính mình cũng như những người xung quanh.

Chương trình còn có sự tham gia điều phối của các Coach CBD và UM:

  • Happy Nguyễn Xuân Phúc
  • Danny Nguyễn Đức Dũng
  • Diamond La Khuê
  • Ellie Nguyễn Ánh
  • Jayden Phạm Quang Trưởng

Không chỉ chia sẻ những kiến thức về DISC & MOTIVATORS, Coach Theo Vũ Bá Thế còn đưa kèm theo những ví dụ rất cụ thể, thực tế để khách tham dự có thể dễ dàng tiếp thu. Sau đó, khách tham dự được chia vào những nhóm nhỏ để thảo luận về một số chủ đề nhất định và đón nhận các góc nhìn mới từ các khách tham dự khác để rút ra được những bài học cho chính mình.