Chương trình Planning Bootcamp 17 (PBC 17) với mong muốn giúp khách hàng biến những mục tiêu năm 2020 trở thành hiện thực, từ đó tăng tốc để phát triển.

Planning Bootcamp (PBC) là chương trình huấn luyện LẬP KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG & PHÁT TRIỂN BẢN THÂN dành cho Chủ Doanh nghiệp & đội ngũ được tổ chức định kỳ 03 tháng/01 lần.

Planning Bootcamp 17 được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24 – 25/09/2020. PBC 17 giúp doanh nghiệp đánh giá lại kế hoạch quý III/2020, lên kế hoạch thực hiện cho quý IV/2020 và đưa đến chủ doanh nghiệp cùng đội ngũ của mình 4 chuyên đề.

Chuyên đề 1: Tận dụng cơ hội với Khách hàng mà bạn không có ý định bán

Chuyên đề 2: Tìm kiếm cơ hội với Khách hàng không để ý đến bạn

Chuyên đề 3: Tìm kiếm cơ hội với Khách hàng chỉ mua cầm chừng

Chuyên đề 4: IVVM

Ngoài ra, Planning Bootcamp 17 cũng mang tới nhiều lợi ích khác cho chủ doanh nghiệp cùng đội ngũ của mình:

Thay đổi nhân dạng cho Chủ Doanh nghiệp để đạt được mục tiêu mong muốn.

Gia tăng trải nghiệm & kiến thức cho cấp quản lý, đồng thời gia tăng sự gắn kết giữa Sếp – Nhân viên.

Giao lưu tạo ra nguồn cơ hội kinh doanh tự động cho các Doanh nghiệp trong cộng đồng.

Quý Anh/Chị có thể tìm hiểu thêm thông tin về Planning Bootcamp tại link sau:

https://planningbootcampcbd.com/planning-bootcamp-17