Trong ngày 09/11/2020 vừa qua, Văn phòng ActionCOACH CBD Firm đã tổ chức Chương trình TEAM BUILDING tại khách sạn Mường Thanh Luxury Tp. Hồ Chí Minh để gắn kết đội ngũ tại CBD Firm. Đây cũng là một trong 14 Giá trị văn hóa của CBD Firm: Teamwork.

Thông qua trò chơi Go Team Well Being, Peak Performance do Catalyst tổ chức 100% Các nhà Huấn luyện Doanh nghiệp, 100% PreCOACH và đội ngũ nhân viên tại CBD Firm đã có thời gian để hiểu thêm về đồng đội. Đây cũng là cơ hội để các thành viên mới cũng có dịp được tham dự các hoạt động để hiểu rõ hơn về Văn hóa doanh nghiệp của CBD Firm, hiểu rõ được ý nghĩa của bảng mô tả công việc, hiểu được tầm quan trọng của việc phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong đội nhóm để đảm bảo vận hành đồng bộ. 

Trong thời gian tới, ActionCOACH CBD Firm sẽ tổ chức các Chương trình Team Building để đào tạo và gắn kết đội ngũ nhân sự và các Nhà Huấn luyện Doanh nghiệp tại CBD Firm.