Trong ngày 03/06/2021 vừa qua, Văn phòng ActionCOACH CBD Firm đã tổ chức thành công chương trình: “10 CÔNG THỨC CHIẾN THẮNG DÀNH CHO CHỦ DOANH NGHIỆP MÙA #COVID” với sự tham gia của gần 700 chủ doanh nghiệp.

Đây là chương trình đặc biệt giúp các chủ doanh nghiệp có được những chiến lược kịp thời ứng biến với khủng hoảng thông qua sự chia sẻ của các Nhà huấn luyện doanh nghiệp hàng đầu của CBD Firm về 10 công thức:

– Công thức 1: Cách thức giao tiếp để vượt khủng hoảng – Coach Ivy Triệu Thị Kim Tiên

– Công thức 2: Vực dậy tinh thần như lúc khởi nghiệp – Coach Jack Du Quốc Tiên

 

– Công thức 3: Làm việc online có phải là yếu tố quyết định để vượt khủng hoảng? – Coach Neo Nguyễn Đình Bảo

– Công thức 4: Tối đa năng lực nhân sự trong khủng hoảng – Coach Richard Hoàng Văn Tình

– Công thức 4+: Xây dựng Cộng đồng – Coach Kaka Lê Ngọc Đăng

– Công thức 5: Kiểm soát dòng tiền trong thời khủng hoảng – Coach Selena Bùi Thị Linh Vi

– Công thức 6: Giải pháp nào cho các hoạt động quảng cáo trong mùa khủng hoảng? – Coach Theo Vũ Bá Thế

– Công thức 7: Bán hàng bằng sự đồng cảm – Coach Kayson Nguyễn Tiến Quang

– Công thức 8: Chiến lược để giữ chân khách hàng – Coach Rita Tô Quý Ngọc Châu

– Công thức 9: Thay đổi cơ cấu Doanh nghiệp để bứt phá sau khủng hoảng – Coach Leo Võ Thái Lâm

– Công thức 10: Xây dựng kế hoạch 90 ngày – Coach Kaka Lê Ngọc Đăng

Chương trình kết thúc tốt đẹp với sự tham gia 100% của gần 700 chủ doanh nghiệp, Văn phòng ActionCOACH CBD Firm sẽ đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Oriana – ActionCOACH CBD Firm