LỄ RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH ENGAGE & GROW TẠI VIỆT NAM

Các chương trình huấn luyện của Engage & Grow được thiết kế dựa trên nền tảng nghiên cứu khoa học về thần kinh não bộ kết hợp với hành vi ứng xử của con người; Chú trọng vào thực hành, không phụ thuộc vào lý thuyết suông và hạn chế sử dụng tối đa giấy bút trong suốt quá trình huấn luyện.

Những tác động của chương trình sẽ tạo ra sự thay đổi về hệ thống, phong cách hành vi ứng xử của nhân viên và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Qua đó, giúp doanh nghiệp:

[1] Cải thiện tỷ lệ nhân viên trung thành, gia tăng hiệu suất công việc và mức độ gắn kết của nhân viên
[2] Tạo ra môi trường làm việc vui vẻ và gắn kết
[3] Củng cố mối quan hệ giữa lãnh đạo và nhân viên
[4] Tạo điều kiện để tất cả nhân viên thuộc mọi thế hệ, mọi nền văn hóa hợp tác cùng nhau tạo thành một đội ngũ năng động và đoàn kết
[5] Loại bỏ tâm lý tiêu cực và tạo ra môi trường giao tiếp năng động
[6] Khuyến khích những sáng kiến mới, phát triển tư duy và khả năng sáng tạo của đội ngũ
[7] Huấn luyện tinh thần chịu trách nhiệm của từng cá nhân trong công việc và các hoạt động tập thể
[8] Tăng cường giao lưu, hợp tác nội bộ, khách hàng và đối tác
[9] Phát hiện và phát triển những nhà lãnh đạo tài năng hiện có và tiềm năng trong đội nhóm, tổ chức, doanh nghiệp.

ActionCOACH CBD Firm vinh dự là đội ngũ đầu tiên sở hữu chương trình này tại Việt Nam để mang nhiều giá trị thiết thực đến nhiều doanh nghiệp giúp cho đội ngũ gắn kết và doanh nghiệp phát triển.

Ấn vào đây để xem thêm chương trình Engage & Grow

Đội ngũ Engage & Grow của ActionCOACH CBD Firm
ActionCOACH CBD Firm
Lầu 2, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM
Tel: 08.7300 9300 – Email: info@actioncoachcbd.com – Website: www.actioncoachcbd.com