Là một Văn phòng nhượng quyền (Firm) xuất sắc nhất khu vực Đông Nam Á của thương hiệu Huấn luyện Doanh nghiệp hàng đầu thế giới – ActionCOACH, Văn phòng ActionCOACH CBD Firm luôn tuân thủ các giá trị văn hóa của ActionCOACH trong hoạt động của Firm. Trong Quý IV/2021, CBD Firm lựa chọn thông điệp và thể hiện Giá trị văn hóa: “Nhất quán” trong hoạt động của Firm, trong việc huấn luyện với khách hàng. Đây cũng chính là chủ đề của Chương trình Planning Bootcamp nội bộ của CBD Firm – “NHẤT QUÁN DỊCH VỤ VÀ CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG ĐỂ TĂNG TỶ LỆ CHUYỂN ĐỔI”.

Chương trình Planning Bootcamp 21 dành cho nội bộ ActionCOACH CBD Firm với chủ đề NHẤT QUÁN DỊCH VỤ VÀ CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG ĐỂ TĂNG TỶ LỆ CHUYỂN ĐỔI đã chính thức khép lại với sự làm việc đầy nỗ lực, tập trung của 100% đội ngũ các Nhà huấn luyện Doanh nghiệp cùng đội ngũ nhân viên CBD Firm. Đây là chương trình PBC nội bộ dài nhất từ trước tới nay của CBD Firm với 5 ngày làm việc: 18 – 20 – 27/9/2021 và 2 – 4/10/2021.

Với sự dẫn dắt của Tổng giám đốc ActionCOACH CBD Firm – chị Anna Nguyễn Thị Bích Hằng, từng thành viên trong CBD Firm đã có cái nhìn rõ ràng nhất về mục tiêu của CBD Firm cũng như mục tiêu của từng phòng ban, từng cá nhân trong năm 2022 cũng như 3 – 5 năm tới. Không chỉ vậy, với những kiến thức hữu ích chị Anna Hằng Nguyễn chia sẻ xuyên suốt PBC nội bộ, mỗi thành viên của CBD Firm đều đúc kết thêm được những bài học hữu ích cho quá trình làm việc của mình. 

Năm 2022, ActionCOACH CBD Firm sẽ tiếp tục làm việc với sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ để mang lại những trải nghiệm hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất cho khách hàng, giúp các doanh nghiệp Việt Nam vững bước vượt qua giai đoạn khó khăn.