Văn phòng ActionCOACH CBD Firm xin gửi lời chúc mừng 02 Nhà Huấn luyện Doanh nghiệp tại CBD Firm có vị trí TOP 10 Nhà Huấn luyện Doanh nghiệp có doanh thu đứng đầu Quý I/2021

1. Coach Leo Võ Thái Lâm – Vị trí số 2.
2. Coach Kaka Lê Ngọc Đăng – Vị trí số 6.

Văn phòng ActionCOACH CBD Firm trân trọng cảm ơn Quý Anh/Chị Chủ Doanh nghiệp, các Nhà Cung ứng đã góp phần vào thành công của các Nhà Huấn luyện Doanh nghiệp tại Văn phòng ActionCOACH CBD Firm.

Oriana – ActionCOACH CBD Firm