Văn phòng ActionCOACH CBD Firm xin gửi lời chúc mừng 04 Nhà Huấn luyện Doanh nghiệp tại CBD Firm có vị trí TOP 10 Nhà Huấn luyện Doanh nghiệp có doanh thu cao nhất Việt Nam Tháng 3/2021:
– COACH LEO Võ Thái Lâm – Vị trí số 1
– COACH RICHARD Hoàng Văn Tình – Vị trí số 6
– COACH THOMAS Trịnh Đặng Khánh Toàn – Vị trí số 7
– COACH IVY Triệu Thị Kim Tiên – Vị trí số 10
COACH LEO Võ Thái Lâm – Vị trí số 1
COACH RICHARD Hoàng Văn Tình – Vị trí số 6
COACH THOMAS Trịnh Đặng Khánh Toàn – Vị trí số 7
COACH IVY Triệu Thị Kim Tiên – Vị trí số 10
Văn phòng ActionCOACH CBD Firm trân trọng cảm ơn Quý Anh/Chị Chủ Doanh nghiệp, các Nhà Cung ứng đã góp phần vào thành công của các Nhà Huấn luyện Doanh nghiệp tại Văn phòng ActionCOACH CBD Firm.
Oriana – ActionCOACH CBD Firm